De Grote Beer is een praktijk voor GGZ en Orthopedagogiek

 

Aanmelden

Aanmelden verloopt bij voorkeur via de gemeente waar de jeugdige woont of via een gecertificeerde instelling (Bureau Jeugdzorg of William Schrikker Stichting).

 

Wachtlijst

Afhankelijk van de hulpvraag en de vorm van behandeling die nodig is, kan de behandeling direct starten of is er sprake van een wachttijd van ongeveer 6-7 maanden.

 

Vergoeding Jeugdhulp:

In de gemeenten Beesel, Bergen (L). Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray ben ik toegelaten als erkend behandelaar voor Jeugdhulp. De hulp kan op verschillende manieren vergoed worden:

 

- De gemeente verstrekt een beschikking. U meldt zich met uw hulpvraag bij de gemeente, wijkteam of gezinscoach, waarna een                         keukentafelgesprek wordt gevoerd. Afhankelijk van dit gesprek wordt een beschikking voor behandeling afgegeven. Om contact op te nemen met de gemeente kunt u hier terecht: www.venray.nl/jeugdhulp.

- Een verwijzing gecertificeerde instelling: Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.                                                            

 

Ik bied geen behandeling aan mensen van 18 jaar en ouder.

 

Je hoeft het niet alleen te doen!