De Grote Beer is een praktijk voor GGZ en Orthopedagogiek

 

 

Werkwijze

Ik pas mijn werkwijze en behandeling aan aan de vraag en de behoefte van kinderen/jongeren en hun ouders. Wél zijn er een aantal kenmerken die altijd terug komen in het werken met kinderen/jongeren en hun ouders. Eén daarvan is dat ik zowel met de kinderen/jongeren als met de ouders werk. Ik neem uitgebreid de tijd om te horen wat de klachten en problemen zijn. Ik onderzoek samen met ouders en kinderen/jongeren hoe deze ontstaan kunnen zijn. Daarbij kijk ik systemisch; een kind/jongere met zijn eigenheid in zijn omgeving thuis, op school, bij leeftijdsgenoten en in de vrije tijd. 

Op basis van de Verklarende Analyse die we met elkaar maken, stellen we samen een behandelplan op. 

Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind zal de behandeling rechtstreeks met het kind dan wel gedeeltelijk of voornamelijk via de ouders plaats vinden. 

Jongeren van 16 jaar en ouder mogen volgens de wet ook zelf kiezen voor behandeling en zelf bepalen in hoeverre en op welke manier ouders/verzorgers geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de behandeling. Waar mogelijk heeft het mijn voorkeur om ouders wel te betrekken bij de behandeling.

Indien nodig om specifieke vragen in het kader van de behandeling beantwoord te krijgen, is het mogelijk om beperkt diagnostisch onderzoek te doen.

Gedurende de behandeling zullen we regelmatig de voortgang en uw tevredenheid over de behandeling bespreken. Wanneer u hiermee instemt, zullen we ook de verwijzer hierover kort informeren. We maken dan ook telkens (nieuwe) afspraken over voortzetting, afronding of verwijzing afhankelijk van waar u het meest mee geholpen bent.