De Grote Beer is een praktijk voor opvoedingsondersteuning en behandeling

 

Werkwijze

Ik pas mijn werkwijze en behandeling aan aan de vraag en de behoefte van kinderen/jongeren en hun ouders. Wél zijn er een aantal kenmerken die altijd terug komen in het werken met kinderen/jongeren en hun ouders. Eén daarvan is dat ik zowel met de kinderen/jongeren als met de ouders werk. Ik neem uitgebreid de tijd om te horen wat de klachten en problemen zijn. Ik onderzoek samen met ouders en kinderen/jongeren hoe deze ontstaan kunnen zijn. Daarbij kijk ik systemisch; een kind/jongere met zijn eigenheid in zijn omgeving thuis, op school, bij leeftijdsgenoten en in de vrije tijd. 

Op basis van de analyse die we met elkaar maken, stellen we samen een behandelplan op. 

Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van het kind zal de behandeling rechtstreeks met het kind dan wel gedeeltelijk of voornamelijk via de ouders plaats vinden. 

Jongeren van 16 jaar en ouder mogen ook zelf kiezen voor behandeling en zelf bepalen in hoeverre en op welke manier ouders/verzorgers geïnformeerd worden over en betrokken worden bij de behandeling.  

Indien nodig om specifieke vragen in het kader van de behandeling beantwoord te krijgen, is het mogelijk om diagnostisch onderzoek te doen.

Gedurende de behandeling zullen we regelmatig de voortgang en uw tevredenheid over de behandeling bespreken. Wanneer u hiermee instemt, zullen we ook de verwijzer hierover kort informeren. We maken dan ook telkens (nieuwe) afspraken over voortzetting, afronding of verwijzing afhankelijk van waar u het meest mee geholpen bent.

 

Schematherapie:

Misschien maak je steeds dezelfde fouten in je leven, terwijl je je hebt voorgenomen een volgende keer anders te reageren.

Heb je last van hardnekkige gedragspatronen, die je niet kunt veranderen, ook al wil je dat heel graag?

Merk je regelmatig dat je met je gezonde verstand best weet wat je zou moeten doen, maar dat je gevoel niet meewerkt en je een andere richting in duwt?

Dan kan ik je met schematherapie helpen!

 

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen (volwassenen én kinderen) met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een terugkomende depressie. Schematherapie helpt de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van eerdere ervaringen op gedragspatronen en het dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens

Meer informatie: https://www.schematherapie.nl/

 

EMDR- Traumabehandeling

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een ingrijpende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. 

EMDR komt in aanmerking wanneer een kind of jongere kampt met problemen, waarvan vermoed wordt dat ze te maken hebben met eerder meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen.

Toepassing van EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen die plaats vonden voordat de taalontwikkeling op gang is gekomen, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

Meer informatie: https://www.emdr.nl/kinderen-en-adolescenten/

 

Aanmelden

Aanmelden kan zowel telefonisch als via het contactformulier op mijn website. Ik neem dan binnen 2 werkdagen contact op om een kennismakings/intakegesprek te plannen. Dit vindt binnen 5 werkdagen plaats. Wanneer we na de intake besluiten te starten met de behandeling zal de behandeling binnen 2 weken daarna starten. Praktijk de Grote Beer kent geen wachtlijst.

 

Je hoeft het niet alleen te doen!