Home » Vergoeding

De Grote Beer is een praktijk voor GGZ en Orthopedagogiek

 

 

Vergoeding Jeugdhulp:

In de gemeenten Beesel, Bergen (L). Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray ben ik toegelaten als erkend behandelaar voor Jeugdhulp. Er zijn daardoor twee verschillende manieren om in aanmerking te komen voor volledige vergoeding van de behandeling: 

 

- De gemeente verstrekt een beschikking. U meldt zich met uw hulpvraag bij de gemeente, wijkteam of gezinscoach, waarna een                             keukentafelgesprek wordt gevoerd. Afhankelijk van dit gesprek wordt een beschikking voor behandeling afgegeven. 

 

- Een verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling (Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker              Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering).                                                            

Deze verwijzing dient meegenomen te worden naar het eerste gesprek.   

 

Het is ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. U ontvangt dan zelf de factuur. Zie voor meer informatie over mijn tarieven de pagina LINKS, waar u de tarieven kunt downloaden.

 

Er is altijd de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft hiervoor  nog geen beschikking of verwijzing te hebben.

 

Meer informatie over Jeugdzorg in de gemeente Venray kunt u downloaden op de pagina LINKS.

 

Vergoeding Basis GGZ Volwassenen:

Binnen de Volwassenen Basis GGZ wordt gewerkt met prestaties: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. De prestatie is afhankelijk van de zorgzwaarte en wordt aan het begin aan de behandeling door de behandelaar bepaald. Aan iedere prestatie is een maximumtarief voor
de totale behandeling vastgesteld.
Behandeling in de Generalistische Basis GGZ wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het wettelijk eigen risico is hier op van toepassing en is voor 2021 op minimaal € 385,- vastgesteld.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing (GB GGZ) van de huisarts noodzakelijk.

Ik heb geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Dit betekent dat u eerst zelf de rekening van de behandeling moet betalen. Deze ontvangt u na afronding van de behandeling. Daarna kunt u een deel (50% - 100%) via uw zorgverzekering terugkrijgen. Hoeveel dit is hangt van uw polis en zorgverzekeraar af. Ik raad u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden
geïnformeerd. Vergoeding kan behoorlijk verschillen per zorgverzekeraar en per polis.

 

Volwassenen basis GGZ prestaties:
Traject Kort € 522,13
Traject Middel € 885,01
Traject Intensief € 1434,96
Traject Chronisch € 1380,49
Onvolledig behandeltraject 219,78 


 

Je hoeft het niet alleen te doen!