Home » Vergoeding

De Grote Beer is een praktijk voor opvoedingsondersteuning en behandeling

 

In de gemeenten Beesel, Bergen (L). Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray ben ik toegelaten als erkend behandelaar voor Jeugdhulp. Er zijn daardoor twee verschillende manieren om in aanmerking te komen voor volledige vergoeding van de behandeling: 

 

- De gemeente verstrekt een beschikking. U meldt zich met uw hulpvraag bij de gemeente, wijkteam of gezinscoach, waarna een                             keukentafelgesprek wordt gevoerd. Afhankelijk van dit gesprek wordt een beschikking voor behandeling afgegeven. 

 

- Een verwijzing van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts of gecertificeerde instelling (Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker              Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering).                                                            

Deze verwijzing dient meegenomen te worden naar het eerste gesprek.   

 

Het is ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. U ontvangt dan zelf de factuur. Zie voor meer informatie over mijn tarieven de pagina LINKS, waar u de tarieven kunt downloaden.

 

Er is altijd de mogelijkheid om een vrijblijvend kennismakingsgesprek te plannen. Hier zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft hiervoor  nog geen beschikking of verwijzing te hebben.

 

Meer informatie over Jeugdzorg in de gemeente Venray kunt u downloaden op de pagina LINKS.

 

Je hoeft het niet alleen te doen!