De Grote Beer is een praktijk voor GGZ en Orthopedagogiek

 

 

Vergoeding Jeugdhulp:

In de gemeenten Beesel, Bergen (L). Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray ben ik toegelaten als erkend behandelaar voor Jeugdhulp. De hulp kan op verschillende manieren vergoed worden:

 

- De gemeente verstrekt een beschikking. U meldt zich met uw hulpvraag bij de gemeente, wijkteam of gezinscoach, waarna een                             keukentafelgesprek wordt gevoerd. Afhankelijk van dit gesprek wordt een beschikking voor behandeling afgegeven. 

 

- Een verwijzing gecertificeerde instelling: Bureau Jeugdzorg Limburg, William Schrikker Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.                                                            

 

Het is ook mogelijk om de behandeling zelf te bekostigen. U ontvangt dan zelf de factuur. Zie voor meer informatie over mijn tarieven de pagina LINKS, waar u de tarieven kunt downloaden.

 

Meer informatie over Jeugdzorg in de gemeente Venray kunt u downloaden op de pagina LINKS.

 

Vergoeding GGZ Volwassenen:

Vanaf januari 2022 wordt binnen de GGZ gewerkt met het Zorgprestatiemodel. Het zorgprestatiemodel werkt met zogeheten "zorgprestaties". Dit zijn tarieven die afhankelijk zijn van de setting van de behandeling, van het beroep van de behandelaar, van wat er binnen de sessie gedaan wordt (diagnostiek of behandeling) en van de tijdsduur van het consult. Deze tarieven zijn inclusief de indirecte tijd (zoals rapportage) die voortvloeit uit het directe contact.

Voor Praktijk De Grote Beer geldt het volgende:
• Setting = Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II
• Beroep = Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)
• Diagnostiek = de intake/het eerste gesprek
• Behandeling = alle vormen van contact, zoals de behandelsessie, mailcontact, telefonisch contact, feedback bij online modules, enz.
Zorgverzekeraars hebben de vergoedingen van alle settingen en alle beroepen per tijdseenheid en inhoud van het consult op hun website staan.

Ik raad je aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om hier goed over te worden geïnformeerd.


Praktijk De Grote Beer heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Je ontvangt en betaalt daarom zelf de factuur. Je kan de factuur indienen bij de verzekeraar. Afhankelijk van je zorgverzekeraar en verzekeringspolis krijg je het bedrag (deels) vergoed.

Het wettelijk verplichte eigen risico op de zorgverzekering (€385,-) is altijd van toepassing en eventueel ook je eigen vrijwillige verhoging van dit eigen risico.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de huisarts, medisch specialist of bedrijfsarts noodzakelijk. Daarin moet o.a. staan dat het gaat om een verwijzing naar de generalistische basis-ggz, dat er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis (de DSM-diagnose), en gegevens van jou en van de verwijzer, waaronder de AGB-code van de verwijzer. De verwijsbrief moet altijd gedateerd zijn voor de start van de behandeling, maar maximaal een half jaar daarvoor. Ook dient er tijdens de intake een DSM-diagnose gesteld te worden.

 

 

Je hoeft het niet alleen te doen!